EN

فا

محصولات

وروژست

داینوژست ۲ میلی گرم

اکتوژست

پروژسترون ۴۰۰ میلی گرم

دوفامد

دیدروژسترون ۱۰ میلی گرم

دروسبلا

دروسپیرنون ۳ میلی گرم

+ اتینیل استرادیول ۰/۰۲ میلی گرم

دروسبلین

دروسپیرنون ۳ میلی گرم

+ اتینیل استرادیول ۰/۰۳ میلی گرم

سیبل

سیپروترون استات ۲ میلی گرم

+ اتینیل استرادیول ۰/۰۳۵ میلی گرم

فینوسکار ۱

فیناستراید ۱  میلی گرم

فینوسکار ۵

فیناستراید ۵ میلی گرم

تنسی ۱/۵

لوونورژسترل ۱/۵ میلی گرم

دزولست

۰/۱۵ میلى گرم دزوژسترل

+ ۰/۰۳ میلى گرم اتینیل استرادیول

پروژرا

مدروکسى پروژسترون

تنسی ۰/۷۵

لوونورژسترل ۰/۷۵